Kontakt


Eurobeef sp. z o.o.

ul. Klonowa 9

62-600 Koło

Tel: +48 (63) 262 84 80

Fax: +48 (63) 262 84 67

Fax: +48 (63) 30 67 015

E-mail: biuro@eurobeef.pl

Sales department

Tel: +48 (63) 262 84 83

Tel: +48 (63) 262 84 73

Quality department

Tel: +48 (63) 262 84 86

Accounting department

Tel: +48 (63) 262 84 85


Contact form


Legal information

European veterinarian number: PL30094205WE

VAT: PL6662088008

REGON: 301400867

KRS: 0000353413 Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Share capital: 2.400.000,- PLN


EU
European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas
Eurobeef is carrying out the operation named „Increasing production capacity through the increase in the efficiency of raw materials utilization, diversification of the offer in the scope of commencement of equilibrium packaging and in a constant atmosphere at the Eurobeef Sp. z o.o. and increasing the use of energy from RES in the plant through the installation of a heat pump.” The goal of the operation is to increase the competitiveness of the company, increase the added value of production by implementing innovative technologies and processes, analyze the composition of meat, packaging, remove excess water in the packaging process and improve the efficiency of energy use by purchasing a heat pump. The operation is co-financed by the European Union under the sub-measure „Support for investments in the processing, marketing or development of agricultural products” of the Rural Development Program for 2014-2020. Expected results of the operation: increase in the value added of the basic agricultural production and improving the company's competitiveness on the market, streamlining the production process and increasing production capacity, diversifying the company's offer, increasing the quality of production, improving environmental protection, combating climate change by improving the efficiency of energy use, increasing the use of renewable energy sources, implementing process and technological innovations.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

EU
European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas
Operacja pn. Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa mająca na celu: Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, polepszenie jakości przechowywania wyrobów, zwiększenie powierzchni magazynowej, poprawę warunków magazynowania mięsa, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich