Kontakt


Eurobeef sp. z o.o.

ul. Klonowa 9

62-600 Koło

Tel: +48 (63) 262 84 80

Fax: +48 (63) 262 84 67

Fax: +48 (63) 30 67 015

E-mail: biuro@eurobeef.pl

Dział Sprzedaży

Tel: +48 (63) 262 84 83

Tel: +48 (63) 262 84 73

Dział Jakości

Tel: +48 (63) 262 84 86

Księgowość

Tel: +48 (63) 262 84 85


Formularz kontaktowy


Informacje prawne

Unijny numer weterynaryjny: PL30094205WE

Numer identyfikacji podatkowej VAT: PL6662088008

REGON: 301400867

KRS: 0000353413 Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 2.400.000,- PLN


EU
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Spółka Eurobeef realizuje operację pn. „Zwiększenie mocy wytwórczych poprzez wzrost efektywności wykorzystania surowców, dywersyfikacja oferty w zakresie rozpoczęcia pakowania równowagowego i w stałej atmosferze w zakładzie Eurobeef Sp. z o.o. oraz zwiększenie wykorzystania energii z OZE w zakładzie poprzez instalację pompy ciepła”. Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, wzrost wartości dodanej produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii i procesów, analizy składu mięsa, pakowania, usuwania nadmiaru wody w procesie pakowania oraz poprawę efektywności wykorzystania energii poprzez zakup pompy ciepła. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i poprawa konkurencyjności firmy na rynku, usprawnienie procesu produkcyjnego i zwiększenie mocy wytwórczych, dywersyfikacja oferty firmy, zwiększenie jakości produkcji, poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wdrożenie innowacji procesowych i technologicznych.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

EU
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa mająca na celu: Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, polepszenie jakości przechowywania wyrobów, zwiększenie powierzchni magazynowej, poprawę warunków magazynowania mięsa, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich