Pliki cookies

Plik cookie to krótka informacja przechowywana na komputerze użytkownika przez stronę internetową.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu:

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przechowywanie plików cookie na Twoim komputerze, możesz wyłączyć tę możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Instrukcje wyłączania przechowywania plików cookies w popularnych przeglądarkach:


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Eurobeef sp. z o.o. z siedzibą w Kole, ul. Klonowa 9, kod pocztowy 62-600 Koło, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353413, NIP: 6662088008, REGON: 301400867

2. Kontakt:

Może się Pani/Pan z nami kontaktować telefonicznie pod numerem tel. +48 (63) 262 84 80 lub mailowo pod adresem: biuro@eurobeef.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach:

1) udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji czy kontaktu przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności, w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Informacja o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Będziemy przekazywać dane następującym grupom:

a) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze;

c) podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

5. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do obsługi zapytania, tj. okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji). Jeżeli efektem prowadzonej korespondencji będzie zawarcie umowy, będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, o czym Cię poinformujemy. Jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy, Twoje dane zostaną przez nas usunięte.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Pani/Panu, przysługują, w graniach określonych w przepisach prawa, następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) przenoszenia danych;

c) żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie.

8. Nie przekazujemy Pani/ Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego .

9. Nie profilujemy Pani/Pana danych.