EU Grants

Increasing production capacity through the increase in the efficiency of raw materials utilization, diversification of the offer in the scope of commencement of equilibrium packaging and in a constant atmosphere at the Eurobeef Sp. z o.o. and increasing the use of energy from RES in the plant through the installation of a heat pump Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa

EU

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas

Eurobeef is carrying out the operation named „Increasing production capacity through the increase in the efficiency of raw materials utilization, diversification of the offer in the scope of commencement of equilibrium packaging and in a constant atmosphere at the Eurobeef Sp. z o.o. and increasing the use of energy from RES in the plant through the installation of a heat pump.” The goal of the operation is to increase the competitiveness of the company, increase the added value of production by implementing innovative technologies and processes, analyze the composition of meat, packaging, remove excess water in the packaging process and improve the efficiency of energy use by purchasing a heat pump. The operation is co-financed by the European Union under the sub-measure „Support for investments in the processing, marketing or development of agricultural products” of the Rural Development Program for 2014-2020. Expected results of the operation: increase in the value added of the basic agricultural production and improving the company's competitiveness on the market, streamlining the production process and increasing production capacity, diversifying the company's offer, increasing the quality of production, improving environmental protection, combating climate change by improving the efficiency of energy use, increasing the use of renewable energy sources, implementing process and technological innovations.


EU

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas

European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas

Operacja pn. Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa mająca na celu: Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, polepszenie jakości przechowywania wyrobów, zwiększenie powierzchni magazynowej, poprawę warunków magazynowania mięsa, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.