Produkty świeże


Pakowanie

Produkty świeże są pakowane w technologii termoobkurcz i termoform przy użyciu odpowiednich materiałów – folii barierowych co zapewnia świeżość i zachowanie walorów jakościowych w temperaturze przechowywania 0 – 4 st. C. Parametry techniczne procesu i rodzaje użytych materiałów są przez nas dobrane odpowiednio dla danego asortymentu.

Dostawa może być zrealizowana w następujących opakowaniach zbiorczych:

  • Karton z tektury litej wysokiej jakości z zabezpieczeniem przed wilgocią o średniej masie 20kg.
  • Karton z tektury litej wysokiej jakości z zabezpieczeniem przed wilgocią o średniej masie 15kg.
  • Pojemnik E-2.
  • Bigbox (skrzynia tekturowa, sześciokątna typu oktabina) wysokość 0,98m lub 1,20m.

Terminy przydatności

Obecnie oferujemy termin przydatności na produkty świeże od 30 do 35 dni w zależności
od asortymentu.

 

ANTRYKOT
pl gb fr
Antrykot SP -2,0 Prime Rib SP -2,0 Entrecote SP -2,0
Antrykot SP 2,0+ Prime Rib SP 2,0+ Entrecote SP 2,0+
Antrykot SP 2,5+ Prime Rib SP 2,5+ Entrecote SP 2,5+
Antrykot SP 3,0+ Prime Rib SP 3,0+ Entrecote SP 3,0+
Antrykot SP 3,5+ Prime Rib SP 3,5+ Entrecote SP 3,5+
Antrykot SP 4,0+ Prime Rib SP 4,0+ Entrecote SP 4,0+
Antrykot SP Marmurkowaty 3,0+ Prime Rib SP Marbled 3,0+ Entrecote SP Persille 3,0+
Antrykot SP Marmurkowaty 3,5+ Prime Rib SP Marbled 3,5+ Entrecote SP Persille 3,5+
Antrykot SP Marmurkowaty 4,0+ Prime Rib SP Marbled 4,0+ Entrecote SP Persille 4,0+
Antrykot CUB -2,0 Cuberoll / Ribeye -2,0 Noix d’Entrecote -2,0
Antrykot CUB 2,0+ Cuberoll / Ribeye 2,0+ Noix d’Entrecote 2,0+
Antrykot CUB 2,5+ Cuberoll / Ribeye 2,5+ Noix d’Entrecote 2,5+
Antrykot CUB 3,0+ Cuberoll / Ribeye 3,0+ Noix d’Entrecote 3,0+
Antrykot Z/K 4,0+ Prime Rib Bone-In 4,0+ Cote de BF 4,0+
Antrykot Z/K 5,0+ Prime Rib Bone-In 5,0+ Cote de BF 5,0+
Antrykot Z/K Marmurkowaty 3,0+ Prime Rib Bone-In Marbled 3,0+ Cote de BF Persille 3,0+
Antrykot Z/K Marmurkowaty 4,0+ Prime Rib Bone-In Marbled 4,0+ Cote de BF Persille 4,0+

 

ROSTBEF
Rostbef CAP-ON CH-OFF 4,0+ Striploin Cap-ON Chain-OFF 4,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-OFF 4,0+
Rostbef CAP-ON CH-OFF 5,0+ Striploin Cap-ON Chain-OFF 5,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-OFF 5,0+
Rostbef CAP-ON CH-OFF 6,0+ Striploin Cap-ON Chain-OFF 6,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-OFF 6,0+
Rostbef CAP-ON CH-OFF 7,0+ Striploin Cap-ON Chain-OFF 7,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-OFF 7,0+
Rostbef CAP-ON CH-ON 4,0+ Striploin Cap-ON Chain-ON 4,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-ON 4,0+
Rostbef CAP-ON CH-ON 5,0+ Striploin Cap-ON Chain-ON 5,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-ON 5,0+
Rostbef CAP-ON CH-ON 6,0+ Striploin Cap-ON Chain-ON 6,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-ON 6,0+
Rostbef CAP-ON CH-ON 7,0+ Striploin Cap-ON Chain-ON 7,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-ON 7,0+
Rostbef CAP-ON CH-ON 8,0+ Striploin Cap-ON Chain-ON 8,0+ Faux-Filet Cap-ON Chain-ON 8,0+
Rostbef CAP-ON Marmurkowaty 4,0+ Striploin CAP-ON Marbled 4,0+ Faux-Filet SP Persille 4,0+
Rostbef CAP-ON Marmurkowaty 5,0+ Striploin CAP-ON Marbled 5,0+ Faux-Filet SP Persille 5,0+
Rostbef CAP-ON Marmurkowaty 6,0+ Striploin CAP-ON Marbled 6,0+ Faux-Filet SP Persille 6,0+
Rostbef CAP-ON Marmurkowaty 7,0+ Striploin CAP-ON Marbled 7,0+ Faux-Filet SP Persille 7,0+
Rostbef PAD 2,0+ Striploin PAD 2,0+ Faux-Filet PAD 2,0+
Rostbef PAD 2,5+ Striploin PAD 2,5+ Faux-Filet PAD 2,5+
Rostbef PAD 3,0+ Striploin PAD 3,0+ Faux-Filet PAD 3,0+
Rostbef z Mizdrą 2,5+ Striploin CAP-OFF 2,5+ Faux-Filet CAP-OFF 2,5+
Rostbef z Mizdrą 3,0+ Striploin CAP-OFF 3,0+ Faux-Filet CAP-OFF 3,0+
Rostbef z Mizdrą 3,5+ Striploin CAP-OFF 3,5+ Faux-Filet CAP-OFF 3,5+
Rostbef z Mizdrą 4,0+ Striploin CAP-OFF 4,0+ Faux-Filet CAP-OFF 4,0+

 

POLĘDWICA
Polędwica SP 2,0+ Tenderloin SP 2,0+ Filet de Boeuf SP 2,0+
Polędwica SP 2,5+ Tenderloin SP 2,5+ Filet de Boeuf SP 2,5+
Polędwica SP 3,0+ Tenderloin SP 3,0+ Filet de Boeuf SP 3,0+
Polędwica PAD 0,9-1,3 Tenderloin PAD 0,9-1,3 Filet de Boeuf PAD 0,9-1,3
Polędwica PAD 1,3-1,8 Tenderloin PAD 1,3-1,8 Filet de Boeuf PAD 1,3-1,8
Polędwica PAD 1,8+ Tenderloin PAD 1,8+ Filet de Boeuf PAD 1,8+

 

GÓRNA ZRAZOWA
Górna Zrazowa PAD 2-3 Topside PAD 2-3 Coeur de TT PAD 2-3
Górna Zrazowa PAD 3-4 Topside PAD 3-4 Coeur de TT PAD 3-4
Górna Zrazowa PAD 4+ Topside PAD 4+ Coeur de TT PAD 4+
Górna Zrazowa PAD 5+ Topside PAD 5+ Coeur de TT PAD 5+
Górna Zrazowa PAD 6+ Topside PAD 6+ Coeur de TT PAD 6+
Górna Zrazowa SP -7,0 Topside SP -7,0 Tende de Tranche SP -7,0
Górna Zrazowa SP 7,0+ Topside SP 7,0+ Tende de Tranche SP 7,0+
Górna Zrazowa SP 8,0+ Topside SP 8,0+ Tende de Tranche SP 8,0+
Górna Zrazowa SP 9,0+ Topside SP 9,0+ Tende de Tranche SP 9,0+
Górna Zrazowa SP 10,0+ Topside SP 10,0+ Tende de Tranche SP 10,0+
Gruszka z G.Zrazowej Baby Top Poire

 

SKRZYDŁO
Skrzydło SP Knuckle SP Tranche Grasse SP
Skrzydło PAD Knuckle PAD Tranche Grasse PAD

 

KRZYŻOWA
Serce Krzyżowej PAD 2,5+ Rump Heart PAD 2,5+ Coeur de Rumsteck PAD 2,5+
Serce Krzyżowej PAD 3,0+ Rump Heart PAD 3,0+ Coeur de Rumsteck PAD 3,0+
Serce Krzyżowej PAD 3,5+ Rump Heart PAD 3,5+ Coeur de Rumsteck PAD 3,5+
Krzyżowa PAD Rump PAD Rumsteck PAD
Ogonek Krzyżowej PAD Rump Tail PAD Aiguillette de Rumsteck PAD

 

DOLNA ZRAZOWA
Ogonek Dolnej PAD Rump Cap PAD Aiguillette Baronne PAD
Picanha Rump Cap SP Aiguillette Baronne SP
Dolna Zrazowa PAD Silverside PAD Semelle PAD
Dolna Zrazowa SP Silverside SP Semelle SP

 

LIGAWA
Ligawa PAD -1,5 Eyeround PAD -1,5 Rond de Gite PAD -1,5
Ligawa PAD 1,5+ Eyeround PAD 1,5+ Rond de Gite PAD 1,5+
Ligawa PAD 1,8+ Eyeround PAD 1,8+ Rond de Gite PAD 1,8+
Ligawa PAD 2,2+ Eyeround PAD 2,2+ Rond de Gite PAD 2,2+

 

MIĘŚNIE ŁOPATKI
Serce Łopatki PAD -1,8 Shoulder Clod PAD -1,8 Boule de Macreuse PAD -1,8
Serce Łopatki PAD 1,8+ Shoulder Clod PAD 1,8+ Boule de Macreuse PAD 1,8+
Serce Łopatki PAD 2,6+ Shoulder Clod PAD 2,6+ Boule de Macreuse PAD 2,6+
Serce Łopatki SP Shoulder Clod SP Boule de Macreuse SP
Podgrzebieniowy PAD Blade PAD Paleron PAD
Podgrzebieniowy SP Blade SP Paleron SP
Baweta Mała PAD Flanksteak PAD Bavette de Flanchet PAD
Baweta Duża PAD Thick Flank PAD Bavette d’Aloyau PAD
Polędwica Żydowska PAD Diamond Muscle PAD Jumeau PAD

 

POZOSTAŁE ELEMENTY
Goleń Przednia Z/K Foreshank Bone-In Foreshank Bone-In
Pręga Tylna Z/K Hindshank Bone-In Hindshank Bone-In
Goleń Przednia Foreshank Jarret Avant
Pręga Tylna Hindshank Jarret Arriere
Goleń / Pręga Shin / Shank Jarret AV/AR
Nadpręże Heel Muscle Nerveux
Kark Neck Collier
Rozbratel Chuckroll Basse Cote
Rozbratel Serce Chuckroll Heart Noix de Basse Cote
Rozbratel Serce Marmurkowaty Chuckroll Heart Marbled Noix de B-C Persille
Szponder Z/K Flanks Bone-In
Udziec Wołowy
Świeca z Przepony PAD Body Skirt PAD Onglet PAD
Ozory Wołowe Beef tongues (CS) Langue de boeuf (CS)
Ogony Wołowe Beef Tails Queues de boeuf
Poliki Wołowe Beef Cheeks Joues

 
 

Galeria zdjęć:


logo unia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa mająca na celu: Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, polepszenie jakości przechowywania wyrobów, zwiększenie powierzchni magazynowej, poprawę warunków magazynowania mięsa, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

logo program