Historia

Firma Eurobeef Sp. z o.o. została powołana w dniu 07-04-2010. Założyciele i udziałowcy pochodzą z funkcjonujących od wielu lat na rynku wołowiny podmiotów. Została przez to połączona wiedza i doświadczenie rynkowe, odpowiednio firm:

 • MOGRAL – rozbiór mięsa i handel
 • CONTACT PLUS – handel zagraniczny
 • ARTUS – ubój i przygotowanie ćwierci wołowych

 

Zakład Rozbioru i Pakowania Mięsa „MOGRAL”
Powiercie 9B
62-600 Koło
www.mogral.pl

Contact Plus Sp. z o.o.
ul. Żniwna 4
61-663 Poznań
www.contactplus.com.pl

Ubojnia „ARTUS”
ul. Polikowska 8A
08-480 Maciejowice

Przez długi okres czasu przygotowywane były różne wersje biznes planu do stworzenia zakładu na miarę potrzeb rynkowych.
Jednakże brak wsparcia ze środków unijnych dla naszej inwestycji spowodował, że zdecydowaliśmy się na inne rozwiązanie
i zamiast budowy nowego zakładu inwestycja poszła w kierunku przebudowy i adaptacji istaniejącej nieruchomości w Kole
po dawnych Zakładach Mięsnych „Kwiatek” przy ulicy Klonowej na przeciw Zakładów Mięsnych Sokołów.

Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przygotowaniu infrastruktury została rozpoczęta produkcja. Pierwsze ćwierci
rozebrano dnia 04-10-2012. Obecna wielkość produkcji wynosi od 20 do 30 ton dziennie. Zwiększenie wydajności jest planowane na lata kolejne.

 

Informacje o działalności

Nasza działalność to specjalizacja w produktach wołowych. Produkujemy szeroką gamę elementów wołowych, zachowując standardy produkcyjne i wymagania rynku unijnego. Produkcja składa się z następujących etapów:

 • selekcja surowca (ćwierci wołowe)
 • nadanie identyfikacji w celu śledzenia pochodzenia
 • przyjęcie ćwierci wołowych na produkcję
 • rozbiór na elementy
 • pakowanie na linii typu MULTIVAC R-230 lub SUPERVAC serii GK-600B / AT-15 w zależności od asortymentu
 • etykietowanie i pakowanie wyrobu gotowego

Nasze najważniejsze rynki sprzedaży to:

 • Francja (50%)
 • Szwecja (30%)
 • Hiszpania (10%)
 • Polska (10%)

Sprzedaż obejmuje zarówno sektor odbiorców przemysłowych (przetwórstwo) jak i sektor dystrybucyjny na rynkach zagranicznych (giełdy towarowe, restauracje, żywienie zbiorowe: szkoły, szpitale, stołówki zakładowe).

 

Informacje prawne

Poniżej znajdują się dane rejestrowe naszej firmy:

EUROBEEF Sp. z o.o.
ul. Klonowa 9
PL 62-600 Koło

Unijny numer weterynaryjny: PL30094205WE
Numer identyfikacji podatkowej VAT : PL 6662088008
REGON: 301400867
KRS: 0000353413 Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 2.400.000,- PLN

 

Galeria zdjęć:


logo unia

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa mająca na celu: Rozbudowa zakładu rozbioru mięsa EUROBEEF Sp. z o.o. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Przewidywane wyniki operacji: poprawa ochrony środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii, obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, polepszenie jakości przechowywania wyrobów, zwiększenie powierzchni magazynowej, poprawę warunków magazynowania mięsa, obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

logo program